Digital huvudvärk? We got you! Det här är vårt Partner-koncept

Boka ett videomöte
Högerpekande vit pil som leder till kontakta oss-sidan.

Partner är framtaget för dig som vill ha en dedikerad resurs och en digital partner som arbetar både strategiskt och operativt med att driva din digitala affär framåt.

För de allra flesta företag har webbplatsen kommit att bli navet för kommunikation. Detta innebär så klart en rad utmaningar, men skapar också (om man frågar oss) en hel del möjligheter. Många av våra kunder vittnar om svårigheter i att avsätta tid och resurser, men upplever också den digitala arenan och webben som en djungel.
Som partner får du ...
Direkt tillgång till en dedikerad resurs och en kunnig digital partner som supporterar, agerar snabbt och skapar affärsnytta. Så att du kan fokusera på kärnverksamheten och allt annat som är viktigt.

Det här kan du förvänta dig med Good Guys som partner:
En erfaren partner och ett dedikerat support-team som arbetar passionerat med att driva digital tillväxt och ser till att allt flyter på som det ska.
Tillgång till en komplett uppsättning supporttjänster: Nyutveckling, underhåll, kontinuerliga avstämningar & rapportering, design och SEO.
Långsiktig strategi och mediaplan för flexibla och skalbara digitala lösningar som kan växa med företaget.

Our process

1

Vi börjar med
en fika!

Vi bjuder på fika över ett förutsättningslöst möte för att lära känna er bättre. Om ni känner att vi är en bra match, så vill vi hjälpa er att utveckla er digitala närvaro.

Ett kort och kostnadsfritt konsultationsmöte för att se om vi är en bra match.

2

Hälsocheck av er digitala närvaro.

Vi tar tempen på er digitala närvaro genom en helhetsanalys. På så vis får vi en tydligare bild av vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Som resultat levererar vi en rekommendation med åtgärder och vad det kan förväntas kosta.

3

Vi team:ar upp!

När vi lärt känna varandra bättre, och vi har fått en djupare förståelse för era behov och vision, så skräddarsyr vi en lösning som passar er.

När vi preciserat projektets omfattning, så skapar vi i samråd med er en tydlig strategi och projektplan.

Partner.
Projektledare.
Digital expert.
Extra resurs.

Du väljer själv. Alla företag har olika behov och olika förutsättningar. Med vårt partner-koncept ger vi dig möjligheten att själv välja omfattningen av din Good Guys-support.

Vi kan hjälpa dig att utveckla, driva och sjösätta stora digitala projekt. Men vi kan också finnas där som en extra back-up och avlasta dig när det behövs.

It will be
responsive and easy to update

This will reveal your deepest needs and will shed light on what actions we need to take to move your business to an entirely new digital level, if you want it to.

We’re proud of these websites

Det här gör vi också:

Webflow professional partner badge