Personuppgiftspolicy

Let’s have coffee
Högerpekande vit pil som leder till kontakta oss-sidan.

Introduktion

GoodGuys Webbyrå värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, anlitar våra tjänster eller kommunicerar med oss.

Genom att använda vår hemsida eller anlita våra tjänster godkänner du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna policy.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som tex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan:

a) Kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss, anlitar våra tjänster eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Vi använder denna information för att kommunicera med dig, tillhandahålla våra tjänster och skicka relevant information och marknadsföring.

b) Användningsdata: Information om hur du använder vår hemsida, såsom vilka sidor du besöker och hur länge du stannar på dem. Denna data samlas in med hjälp av cookies och liknande tekniker. Vi använder denna information för att förbättra vår hemsida, analysera trafik och anpassa innehåll och annonser.

Vi hänvisar till vår cookie-sida som du hittar här: https://www.goodguys.nu/cookiepolicy/

c) Teknisk information: Information om din enhet, webbläsare och IP-adress. Vi använder denna information för att säkerställa att vår hemsida fungerar korrekt på olika enheter och webbläsare, samt för att förhindra och utreda säkerhetsincidenter.

Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

a) Leverantörer och samarbetspartners: Vi kan dela dina uppgifter med leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att driva vår verksamhet, tillhandahålla våra tjänster och genomföra marknadsföring. Dessa parter behandlar dina uppgifter endast i enlighet med våra instruktioner och får inte använda dem för egna ändamål.

b) Juridiska krav och skydd av våra rättigheter: Vi kan dela dina uppgifter om det krävs enligt lag, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut, eller om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och intressen, till exempel i samband med en tvist eller en säkerhetsincident.

c) Samtycke: Vi kan även dela dina personuppgifter med andra tredje parter om du uttryckligen har samtyckt till det.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, inklusive för att uppfylla lagliga, redovisnings- och rapporteringskrav. Lagringstiden kan variera beroende på ändamålet och omständigheterna kring behandlingen.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter, samt att begränsa vår behandling av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att begära dataportabilitet.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på den e-postadress eller det telefonnummer som anges nedan. Vi kan komma att be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet innan vi behandlar din begäran.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i vår behandling av personuppgifter eller av andra skäl. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera en uppdaterad version av policyn på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakt

Om du har frågor om denna personuppgiftspolicy, vår behandling av dina personuppgifter eller dina rättigheter, vänligen kontakta oss på:

Dario Grahovac AB

hello@goodguys.nu

+46763451085

+46700197223

Webflow professional partner badge